Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού : Εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2023-2024


 Οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού ξεκινούν από την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 έως και 19 Μαΐου 2023.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ NΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή όλων των παιδιών στους Νηπιακούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Ηλικία παιδιού 12 μηνών έως 4 ετών (γεννημένο απο 1-1-2020)
1. Έντυπη Αίτηση εγγραφής.

Μπορείτε να την εκτυπώσετε από εδώ:
ή να την αναζητήσετε από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή από τα γραφεία της Διεύθυνσης  στο Δημαρχείο Λ. Δημοκρατίας 61 Αγ. Ανάργυροι 13562

  2. Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  τελευταίου εξαμήνου

       Μπορείτε να το εκτυπώσετε από εδώ μέσω gov.gr ή να το εκδώσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Δημοτολόγιο  - ΚΕΠ

Για αλλοδαπούς:

α) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου αντίστοιχου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

β) Φωτοαντίγραφο  της μετάφρασης  στην ελληνική γλώσσα, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

3.  Βεβαίωση Υγείας Βρεφών και Νηπίων.

α) Μπορείτε να την εκτυπώσετε από εδώ ή να την αναζητήσετε από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή από τα γραφεία της Διεύθυνσης εντός του Δημαρχείου Λ. Δημοκρατίας 61 Αγ. Ανάργυροι

 Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα στοιχεία του και των σελίδων  εμβολιασμού  του ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.  

 4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  και των δύο γονέων.

   4.1 Για Αλλοδαπούς

α)  Άδεια παραμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης σε περίπτωση λήξης .

β)  Αντίγραφο διαβατηρίου.

γ)  Αντίγραφο διαβατηρίου παιδιού.

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου  οικονομικού έτους

α) Οι έγγαμες μητέρες, που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης (περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης ή όταν ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή δικαστική συμπαράσταση), τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό, που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης .

β) Σε περίπτωση φιλοξενίας να προσκομισθεί το έντυπο Ε1  του ενδιαφερόμενου καθώς και το Ε1 του ατόμου που παρέχει την φιλοξενία.

6. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή οποιοσδήποτε άλλος λογαριασμός στο όνομα των γονέων όπου θα επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας.

7. Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία.

Μπορείτε να την εκτυπώσετε από την εδώ ή να την αναζητήσετε από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή από τα γραφεία της Διεύθυνσης εντός του Δημαρχείου  Λ. Δημοκρατίας 61 Αγ. Ανάργυροι

8. Δικαιολογητικά εργασίας (μόνο της μητέρας)

1) Ιδιωτικός τομέας

α)  Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης με προσδιορισμό το ύψος των αποδοχών καθώς και το ωράριο εργασίας ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

β) Αντίγραφο ή βεβαίωση ή ηλεκτρονική εκτύπωση ασφαλιστικού φορέα τρέχοντος έτους (ένσημα).

2) Αυτοαπασχολούμενες

α) Εργόσημο συνοδευόμενο με την απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα.

β) Για περιπτώσεις αυτασφάλισης ένσημα που την αποδεικνύουν.

3) Ελεύθεροι επαγγελματίες (αυτοαπασχολούμενοι) εκτός πρωτογενούς τομέα:

α) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ και όπου απαιτείται αντίγραφο καταστατικού (έδρα, διεύθυνση, εταίροι, μέλη).

β) Αντίγραφο ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα.

4)Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: ( γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεύματα)

Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ αγροτών

5)Δημόσιος τομέας και τοπική αυτοδιοίκηση

α) Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας (για μόνιμους ή Αορίστου χρόνου υπαλλήλους).

β)  Βεβαίωση εργασίας

6) Ανεργία

α)  Αντίγραφο δελτίου ανεργίας ηλεκτρονικής ανανέωσης (σε ισχύ) ή αποδεικτικό έγγραφο  απόλυσης  ή λήξης σύμβασης εάν έχει προκύψει πρόσφατα και δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία δελτίου ανεργίας.

9. Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση

   - Στην περίπτωση ύπαρξης πρόσφατου συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του τρέχοντος οικονομικού έτους  και των δύο γονιών.
    -Για τις διαζευγμένες, εάν  δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται ΚΑΙ το διαζευκτήριο (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου),  
  -  Για όσες τελούν σε διάσταση, απαιτείται ΚΑΙ η αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης ΚΑΙ η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που αποδεικνύει την διάσταση.
    -Για τις άγαμες μητέρες, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται  ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. Επίσης απαιτείται και το Ε1 εκτός του εκκαθαριστικού.
    -Για τις ανάδοχες μητέρες, απαιτείται ΚΑΙ η δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.
    -Για τις χήρες/χήρους απαιτείται ΚΑΙ η ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    -Για τους άνδρες αιτούντες, που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους, απαιτείται ΚΑΙ η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
    -Για περιπτώσεις όπου ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία ή οι γονείς είναι φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.
    -Για περιπτώσεις Α.Μ.Ε.Α. απαιτείται αντίγραφο αποφάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
    -Για γονέα φοιτητή  - Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.

Μηνιαία οικονομική συμμετοχή για το σχολικό έτος 2023-2024. Για τον προσδιορισμό της οικονομικής συμμετοχής θα ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα βάσει της ληφθείσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζει σαφώς τις κλίμακες. Είναι υποχρεωτική για κάθε οικογένεια από την εγγραφή έως τη λήξη (31-7) κάθε έτους. Αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής θα κατατίθεται κάθε μήνα και στο σταθμό, που είναι εγγεγραμμένα τα παιδιά στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας που καταβάλλεται.

Οι μητέρες που θα καταθέσουν αίτηση στο Πρόγραμμα της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής πρέπει να καταθέσουν ΚΑΙ Αίτηση εγγραφής και στον Δήμο τις καθορισμένες ημερομηνίες.

Σε περίπτωση που γονέας εγγραφεί μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ να προσκομίσει το VOUCHER της ΕΕΤΑΑ και να έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο .

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλέφωνο : 213 2023656 Ώρες 8:30 - 14:00

Η κατάθεση των φακέλων-αιτήσεων θα πραγματοποιείται :

 Διεύθυνση : Λ.Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι ΤΚ: 13561 - ΓΡΑΦΕΙΟ 108
 Τηλέφωνο :  213 2023656
 e-mail :   paidikoistathmoi@agankam.gov.gr
 Ωράριο Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 08:30 έως 14:00.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια