Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ενεργή συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Βιώσιμες Πόλεις χωρίς αποκλεισμούςΕνεργή συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Βιώσιμες Πόλεις χωρίς αποκλεισμούς
Αντιπρόεδρος του Δ. Σ του διευρωπαϊκού δικτύου ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
Στην ετήσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του διευρωπαϊκού δικτύου για την Ενσωμάτωση και την Κοινωνική Δράση σε Τοπικό Επίπεδο (ELISAN), που πραγματοποιήθηκε στις αρχές (1-2) Μαρτίου 2013, στη Βενετία, συμμετείχε, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,(μέλος του ΔΣ από το 2016) με την ιδιότητα πλέον του Αντιπροέδρου του ΔΣ.

Η συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο ELISAN διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών - πολιτικών στον κοινωνικό τομέα, κυρίως μέσω της κυκλικής οικονομίας, με άλλες Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές καθώς και στην από κοινού διαμόρφωση προτάσεων και υιοθέτηση καινοτόμων πολιτικών.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην ενεργειακή και υδρολογική αυτάρκεια του Δήμου.
Προτεραιότητα του Δήμου Φυλής είναι η ανάπλαση με δενδροφυτεύσεις και η σωστή χρήση του ΧΥΤΑ όχι μόνο για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του.

Η ενεργειακή και η υδρολογική ανεξαρτησία καθώς και η εξάλειψη του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου. Σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής, τις Εθνικές Αρχές και με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Φυλή έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στον ΧΥΤΑ και τον μετατρέπει σε πρότυπο Ενεργειακό Πάρκο, που θα διαθέτει φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 10 MW, εκτός από την παραγωγή βιοαερίου.

Έτσι δημιουργείται ένας πνεύμονας πρασίνου στον Δήμο και με την ενέργεια που θα παραχθεί οι πολίτες του θα έχουν τελικά δωρεάν ρεύμα. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος δημιούργησε την πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα, η οποία έχει στόχο να στηρίξει ευάλωτες οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια.

Η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας είναι συνειδητή επιλογή του Δήμου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, να επιτύχει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου και να παρέχει νέες κοινωνικές υπηρεσίες σε περίπτωση κρίσης.
Η Φυλή στοχεύει στην παραγωγή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας για όλους τους πολίτες της, ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης, που οι καταναλωτές πρέπει να προστατευτούν από τη δραματική αύξηση των τιμών.

0 Δήμαρχος, τον οποίο συνόδεψε η αρχιτέκτων Μηχανικός και Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης Έλλη Κατσανού, είχε την ευκαιρία στο πλαίσιο της συνεδρίασης, να συζητήσει και να ανταλλάξει απόψεις με την Πρόεδρο του δικτύου κα Sylvie Carrega, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βενετίας κ. Roberto Ciambetti, τον Πρόεδρο της Πολωνικής περιφέρειας Kujawsko-Pomorskie κ. Piotr Calbecki και την αρμόδια Υπουργό της Περιφέρειας Βενετίας για την Υγεία και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες κα Manuela Lanzarin, για θέματα όπως τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές στον κοινωνικό τομέα, τις τρέχουσες χρηματοδοτικές δυνατότητες καθώς και τις νέες στρατηγικές της Ε.Ε. αναφορικά με την κοινωνική ενσωμάτωση.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βενετίας, ο Δήμος Φυλής δεσμεύτηκε να συμμετέχει στην «Διακήρυξη της Βενετίας 2023» που αφορά την υλοποίηση της «Νέας Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και αποβλέπει στην «εγκαθίδρυση πόλεων και οικισμών χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους».
Για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτής της δέσμευσης θα πραγματοποιηθούν, ο Δήμος Φυλής θα υποβάλλει έκθεση παρακολούθησης κάθε χρόνο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Η έκθεση θα παρουσιάζεται στο Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών από τη γραμματεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Ανάπτυξη της Οικογένειας, με πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε σε 10 θεματικά πεδία, που αφορούν: Στη στέγαση, στις νέες τεχνολογίες, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην ασφάλεια, στο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην προσιτότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και στην προστασία των ευάλωτων οικογενειών.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια